Record details

Geographical name
    Zlaté Hory (Bruntál)
Article
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    Kobalt und Nickel in Pyriten als Anzeiger der metamorphen Umbildung der stratiformen Sulfidlagerstätten Silesikums (Tschechische Republik)
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich