Record details

Geographical name
    Znojmo
Article
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Mapování české části dyjské klenby
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    O stavebním kameni znojemské rotundy
    Pádová pole vltavínů
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Pirenella moravica (M. Hoernes) (Mollusca, Gastropoda) in the Eggenburgian in South Moravia and Lower Austria
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
    Stratigraphy of moldavite-bearing deposits in Moravia (Czechoslovakia)
    Der Thayabatholith und der kristalline Untergrund der Weinviertels
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)