Record details

Subject category
    mining activities
Article
    Utilization of old mine workings in the Czech Republic
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru