Record details

Subject category
    mining activity
Monograph
    Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
Article
    Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti