Record details

Subject category
    organic wastes
Monograph
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
Article
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím