Record details

Subject category
    Český masív
Article
    Alpidic Reactivation of the Variscan Consolidated Lithosphere. The Activity of some Fracture Zone in Central Europe
    Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia
    Causes of changes in index parameters of clay substances in coal basins of the Czech Massif
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    A Contribution to the Methodology of Magnetostratigraphic Studies of Strongly Remagnetized Lower Permian Rocks, Bohemian Massif
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Crust Activation in Central Europe and their metallogenic importance for the Erzgebirge
    Deposition of Black Shales: why, where and when? (With Special Attention to the Bohemian Massif)
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    A general scheme of treatment of black shale samples and some results of X-ray analyses of oriented rock silices
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Lithological and metamorphic development of carbonaceous formations in the Bohemian Massif
    Metallogenesis of the Transition Period between Hercynian Orogenesis and Subsequent Platform Stage in Central Europe
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
    A model of the Lithosphere Thickness in the Region of the Carpathians
    Morphogenesis, tectonic setting and intrusion dynamics of the late-Variscan granites at the northwest-margin of the Bohemian Massif
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Palaeointensity of the Geomagnetic Field during Upper Cainozoic Derived from Palaeo-Slags and Porcellanites in North Bohemia
    Present Stage of the Permian and Upper Carboniferous Geology and Stratigraphy of Continental Basins in Bohemia (Czechoslovakia)
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    The Role of Organic Matter Rich Formations in the Metallogeny of the Bohemian Massif: an Overview
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Sedimentation Rates of Variscan Molasse Basins in Central Europe
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu