Record details

Subject category
    člověk a životní prostředí
Article
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
    Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Mapy pro život
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Úlohy geológie v životnom prostredí
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů