Record details

Subject category
    1H NMR
Article
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie