Record details

Subject category
    Au-rudy
Article
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Jemnické zlato
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišť zlata na Blatensku
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Sympozium Gold 89 in Europe
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně?
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE
    Zlato středem pozornosti těžařů na celém světě
    Zlato západoafrického kratonu