Record details

Subject category
    Bečva River
Article
    Adaptivní sukcese v povodňovém korytě Bečvy
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)