Record details

Subject category
    Bohemian Cretaceous Basin
Monograph
    Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
Article
    Atypický vývoj cementářských slínovců ve velkolomu Úpohlavy a původ tuhých slínkových nodulí
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary deposits in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from late Turonian of central Europe
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby
    A high-resolution carbon-isotope record of the Turonian stage correlated to a siliciclastic basin fill: Implications for mid-Cretaceous sea-level change
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Turonian ophiuroids (Echinodermata) from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Micrasterids (Echinoidea) in siliciclastic sediments of the Upper Turonian (Bohemian Cretaceous Basin): taxonomy tphonomy, sedimentary environment, biostratigraphy
    Modelling tidal current-induced bed shear stress and palaeocirculation in an epicontinental seaway: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    New insight into Cenomanian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic), based on palynomorphs, foraminifers, calcareous nannofossils and macrofauna
    Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    Occurrences of Fe-oxyhydroxides in sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin
    Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
    Palynology of "black shale" sequences near the Cenomanian/Turonian boundary (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
    Record of sea-level fall in shallow-water hemipelagic strata: case study and numerical modelling
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Substrate of bivale borers as recorded on phosphatic fills of Gastrochaenolites (Bohemian Cretaceous Basin)
    Taphocoenoses of the Cenomanian/Turonian boundary interval: the case study of Plaňany, bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and depositional systems of a shallow-marine, intra-continental strike-slip basin: exposures of the Český Ráj region, Bohemian Cretaceous Basin
    Terebella phosphatica Leriche (Polychaeta) associated with phosphatic crusts and particles (Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Discussion
    Turonian microflora from the Bohemian Cretaceous Basin: its biostratigraphic and paleoenvironmental significance
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)