Record details

Subject category
    Bohemian Karst
Monograph
    16th International Congress of Speleology : Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013 : excursion guide. B5CZ, Bohemian Karst
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Český kras
Article
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Collapse Structures in the Koněprusy Area, Bohemian Karst, Czech Republic
    Český kras : (K 112 87)
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Jiří Král a jeho působení v koněpruské oblasti
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Na Javorce Cave - a new discovery in the Bohemian Karst (Czech Republic): unique example of relationships between hydrothermal and common karstification.
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst
    Prostor pod širým nebem
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Zlatý kůň geografa Jiřího Krále