Record details

Subject category
    Cretaceous
Monograph
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-342 Rovensko pod Troskami
Article
    The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Bioerosion and bioturbation of a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Cretaceous
    Cretaceous and Early Tertiary geology od Cedar and Parowan Canyons, western Markagunt plateau, Utah
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    The Ethmoidal Region of the Skull in Amphibia
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    The Ichnogenus Gastrochaenolites and its Tracemakers from Firmgrounds of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    The Late Cretaceous frog Gobiates from Central Asia: its evolutionary status and possible phylogenetic relationships
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae
    Paleoekologická charakteristika
    Palynomorph assemblages in a hemipelagic succession as indicators of transgressive-regressive cycles: Example from the Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Patterns of larval development in Cretaceous pipid frogs
    Post-metamorphic development of Early Cretaceous frogs as a tool for taxonomic comparisons
    Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve
    Reproductive structures of Cretaceous Matoniaceae - new genus Konijnenburgia
    Similarities and differences in the ilia of Late Cretaceous anurans and urodeles
    Small vertebrates from the late Cretaceous and early Tertiary of the northeastern Aral Sea Region, Kazakhstan
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    The Trace Fossil Chondrites in Uppermost Jurasic-Lower Cretaceous Deep Cavity Fills from the Western Carpathians, Czech Republic
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)