Record details

Subject category
    Doupovské hory Mts.
Monograph
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
Article
    Erupce, lávové proudy a nebe plné popela
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Tectonics and stratigraphic relationships between Cenozoic volcanism and lignite deposition, Eger Graben, NW Bohemia
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň