Record details

Subject category
    Holocene
Monograph
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Article
    Antropocén
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Dated speleothems of the non-karst caves in the Polish Flysch Carpathians and their relations to climatic changes during the Late Glacial-Holocene
    Deposition and Destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Enviromentální záznam v sedimentech Vracovského jezera v Dolnomoravském úvalu
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Fauna
    Holocén : klidné, nebo neklidné období?
    Holocén a jeho problematika
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the Middle Labe (Elbe) Valley
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley
    Holocene Facies Development in Mid-European Uplands
    The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik
    Ichnofabric of the Holocene and modern floodplain deposits, Czech Republic
    Ichnotaxonomy and Interpretation of "Incipient" Insect Trace Fossils in the Archaeological Context of Abusir (Holocene, Egypt)
    Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
    Late Glacial and Holocene sedimentation under sandstone rock shelters of northern Bohemia (Czech Republic)
    Late Pleistocene and Holocene molluscan succession from Vrutice in the north Bohemian chernozem area
    Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko)
    Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
    Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko
    Numerical modelling of permafrost in bedrock in northern Fennoscandia during the Holocene
    Okolí Budče v nejmladší geologické minulosti
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku
    Permafrost a změny klimatu
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
    Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
    Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
    Xylic substrates at the fossilisation barrier: oak trunks (Quercus sp.) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
    Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8