Record details

Subject category
    ICP-spektrometrie
Article
    Determination of Ta and Nb at low levels in geological materials by OES ICP
    Nový referenční materiál - ZW-C, lithná slída
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Relation Between Volatile Components and Loss on Ignition as Applied to the Analysis of USGS Reference Devonian Ohio Shale SDO-1 and Rare Earth Element Analyses
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech