Record details

Subject category
    medieval mine Jeroným
Monograph
    Historický Důl Jeroným v Čisté
Article
    Důl Jeroným v historických mapách a schématech
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným