Record details

Subject category
    Moldanubian Zone
Article
    Amfibolity gföhlské skupiny
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    A Comment on "Two distinctive granite suites in SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and Zircon 207Pb/206Pb geochronology" by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian Batholit
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    High-pressure melting and rapid exhumation of Grt-rich gneiss at Ktiš in the Lhenice shear zone (Moldanubian Zone of the southern Bohemian Massif)
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    In-situ finding of micro-diamond in chromite from the spinel-garnet peridotite, Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Missing link between ultra-high pressure (UHP) and ultra-high temperature metamorphism (UHT); A case study in the Bohemian Massif
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Saxo-Danubian Granite Belt: A large scale magmatic structure revealing Late Variscan mantle tectonics below the south-western Bohemian Massif
    Subduction history of some garnet lherzolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Titanite-ilmenite-magnetite phase realtions in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
    Upper crustal structure of the northern part of the Bohemian ­Massif in ­rel­ation­ t­o geological, potential field data and new deep seismic data (Eger/Ohře Rift, Central Europe)
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Variation and significance of chemical zoning patterns of garnet in Nove Dvory eclogite, Moldanubian Zone of the Bohemian Massif