Record details

Subject category
    Mollusca
Monograph
    Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů
Article
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
    Bellerophacmaea gen. n. (Mollusca) a Palaelophacmaea Donaldson, 1962 (Coelenterata), příklad homeomorfie v evertebrální paleozoologii
    Bivalve wood borings of the ichnogenus Teredolites Leymerie from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia
    The hyoliths of the Králův Dvůr Formation (Bohemian Ordovician)
    Isospira lepida Perner, 1903 - silurský zástupce rodu Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca)
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
    Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
    Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic)
    Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
    Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)
    Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny
    Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ)
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 2. Naše malakozoologie za 1. republiky
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 3
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 4
    A new species of Miospira (Clisospiridae, Gastropoda) from the ordovician of Bohemia
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Die Oberkreide-Ammoniten (Maastricht) aus dem Abteufen des Einziehschachts der Grube Staříč (Unterschlesische Decke, Äussere Karpaten)
    Ostroústka drsná - záhada naší malakofauny
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
    S domkem na zádech
    Střední turon u Rtyně v Podkrkonoší
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
    Závornatka černavá - skvost mezi měkkýši Českého lesa