Record details

Subject category
    Nízké Tatry Mts.
Article
    Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian
    Dating of Cave Deposits and Reconstruction of Karst Morphology of the Nízké Tatry Mts
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
    Magnetostratigraphy and mineral magnetic properties of cave deposits preserved in cave systems located in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) - preliminary results
    Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nízké Tatry Mts. and correlation with the Vah River terace system
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor