Record details

Subject category
    Ohře Rift
Article
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Ohře - Popelka pohledem geologa (doslov Václava Cílka)
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat