Record details

Subject category
    Ordovician
Article
    Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
    Circular, Cryogenic Structures from the Hirnantian Deglaciation Sequence (Anti-Atlas, Morocco)
    Difference in distributional patterns between benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages (Ordovician, Czech Republic), and possible consequences for faunal stability models
    Early Ordovician of the Baltic Region: A birthplace of modern bioerosion and complex ichnofabrics?
    Epibiont relationships on hyolithids demonstrated by Ordovician trepostomes (Bryozoa) and Devonian tabulates (Anthozoa)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Fromation at Praha - Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Gastrochaenolites oelandicus and similar borings and/or burrows in the Ordovician of Baltoscandia
    The ichnogenus Arachnostega Bertling, 1992: one of the most common trace fossils in the mediterranean region of the Ordovician
    Ichnologic Note. Trilobites and Minute Ovoid Pellets in a Burrow (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, llanvirnian, Czech Republic)
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    The Late Ordovician (Hirnantian) deposits in the Domusnovas area (SW Sardinia)
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Occurence of the late Ordovician (Hirnantian) graptolite Normalograptus ojsuensis (Koren & Mikhaylova, 1980) in south-western Sardinia, Italy
    Ordovician trace fossils from the Irkutsk basin, Siberian platform
    Ordovik
    Povaha paleozoických faun a sedimentačních systémů
    The principle of frozen evolution and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu)
    Trace fossils
    Trace fossils and bioturbation in the lower part of the Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Trace fossils and ichnofabric across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenigian of St. Petersburg Region, Russia)
    Trace fossils and ichnofabrics of the Obukhovo and Dubovik Formations (Kunda and Aseri), Middle Orddovician) in the St Petersburg Region