Record details

Subject category
    palynomorphs
Article
    The biostratigraphy of the Lower-Middle Cretaceous of the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Die Gosau-Vorkommen von Mooshuben und Krampen in den Steirischen Mürzalpen
    Hloubětín - "Bažantnice" quarry
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Palynology of "black shale" sequences near the Cenomanian/Turonian boundary (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Palynomorph assemblages in a hemipelagic succession as indicators of transgressive-regressive cycles: Example from the Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Palynomorphes from the Uhřice - 1 borehole, Middle Devonian of the Czech Republic
    Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan
    Turonian microflora from the Bohemian Cretaceous Basin: its biostratigraphic and paleoenvironmental significance