Record details

Subject category
    Quaternary
Monograph
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
    Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografii Pavla Lisého
    Střední Brdy
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-413 Semily
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Article
    Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
    Assumed Quaternary maar structure at the Czech/German border between Mýtina and Neualbenreuth (western Eger Rift, Central Europe): geophysical, petrochemical and geochronological indications
    Climate as the last wilderness
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Fauna
    Fossilization of nanobes studied by transmission electron microscopy and constraints related to their population - Recent and Late Quaternary reefbanks (San Salvador Island, The Bahamas; Heron Island, Australia
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologie
    Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška Pečina and pečina v Borštu Caves (Classical karst, Slovenia)
    Microbially induced magnetosusceptibility anomalies below the surface of emerged carbonate banks - observed pathway of their origin (San Salvador Island, The Bahamas
    Příroda čtvrtohor
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
    Stratigrafie čtvrtohor
    Summary of papers by Czech participants at the XVIIIth INQUA Congress in Bern
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vývoj přírody
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Země a život - čtvrtohory