Record details

Subject category
    Rožná Mine
Monograph
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012