Record details

Subject category
    West Carpathians
Article
    Modelling of conductivity structures generating anomalous induction at the Eastern margin of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších