Record details

Subject category
    X-ray diffraction
Monograph
    Mineralogic analysis of samples from karst sediments in Slovenia, 4. : final report
Article
    Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
    Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Humic acids quality of Cambisols developed on gneiss and amphibolite
    Lanthanide complexes of 2,2′,2"-(10-{[hydroxy(phenyl) phosphoryl]methyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1,4,7-triyl)triacetic acid: Structural characterisation of intermediates from the proposed complexation mechanism in the systems of LnIII-dota-type ligands
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Preparation and structural characterization of the intermediate complex [Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)(H2O)2]2Cl2.xH2O in the reaction of Er3+ and the dota-type ligand. An interesting example of two stereoforms of a lanthanide complex
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy