Record details

Subject category
    abandoned mining works
Article
    Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným