Record details

Subject category
    applied geophysics
Article
    Amsterdam ´09
    Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Vývoj oboru užitá geofyzika