Record details

Subject category
    aragonit
Article
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Bohemia na Novém Zélandu
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Sádrovec ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12, Hranice)
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)