Record details

Subject category
    archaeology
Monograph
    Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
    Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
Article
    3D seismic travel time surveying - a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site)
    Akustická archeologie - nový směr výzkumu?
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Environmental history of the Bohemian Cretaceous sandstone areas in the light of changes in molluscan fauna (Czech Republic)
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologický podklad a vývoj
    JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka
    KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů - Není jen Stonehenge
    KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce
    Malakofauna
    Multi-electrode resistivity method and the geophysical research of medieval archaeological localities
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geology
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    Osídlení českých zemí
    Ostrá hranice stínu
    Písečným mořem : p(r)ožitek slova
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    [Recenze]
    The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic
    Řekni: Jsem dítě Země a hvězdné oblohy
    S Václavem Cílkem o věcech pod i nad zemních [Rozhovor]
    Tjeerd Van Andel's Stage Three challenge
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále