Record details

Subject category
    biogeography
Monograph
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
Article
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Recent advances on multidisciplinary research at Rudabánya, Late Miocene (MN9), Hungary: a compendium
    Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka