Record details

Subject category
    biomass
Article
    Analysis of unburned carbon in industrial ashes from biomass combustion by thermogravimetric method using Boudouard reaction
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)