Record details

Subject category
    brown-coal
Monograph
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Article
    Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Composition and properties of Czech brown coals
    The Reactivity of Brown Coal in Fluidized Bed Combustion
    The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí