Record details

Subject category
    building materials
Article
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Utilization of waste in production of building materials