Record details

Subject category
    chráněná geologická lokalita
Article
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Geologické památky Doupovských hor
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    O ametystech z tišnovských křemenných žil
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    The present stage of protection of volcanic natural monuments in Czech Republic
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Světové dědictví a geologické objekty
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše