Record details

Subject category
    coal clasts
Article
    Timing of coalification of organic matter
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu