Record details

Subject category
    coal oxidation
Article
    CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí