Record details

Subject category
    coal tonsteins
Article
    Namurian and Westphalian coal tonsteins and K-bentonites in the Upper Silesian basin, Czech Republic - major elements,trace elements chemistry and magmatic affinities
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)