Record details

Subject category
    cyklická sedimentace
Article
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia
    Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu