Record details

Subject category
    deformation of rock
Article
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách