Record details

Subject category
    dekontaminace
Article
    Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Crystal structures of two synthetic ferruginous cesium micas: crystal chemistry and implications for refinement techniques
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí