Record details

Subject category
    diskuse
Article
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Jedná se o hluboký omyl
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    O původu tektitů (diskuse)
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Proč geofyzika nevěří na plášťové hřiby
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?