Record details

Subject category
    distribution
Article
    A comprehensive study of distribution laws for the fragments of Košice meteorite
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
    Mesozoic and Tertiary Anura of Laurasia
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    A new record of Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) from Pakistan (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae)
    Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails
    Preatmospheric parameters and fragment distribution: A case study for Košice meteoroid