Record details

Subject category
    druhotné minerály
Article
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald
    New mineralogical data for rostite from Libušín, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald