Record details

Subject category
    druhotné suroviny
Article
    Magnetická separace a filtrace
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků