Record details

Subject category
    dyjský masiv
Article
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    The eastern margin of the Bohemian Massif in Austria
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic Evolution. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"