Record details

Subject category
    elektrárenský popílek
Article
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání