Record details

Subject category
    elektronová mikroskopie a mikroanalýza
Article
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Laserová mikrosonda: nová kvalita pro geochronologii
    Merenskyite, Pd (Te, Se)2, and the low-temperature selenide association from the Předbořice uranium deposit, Czechoslovakia
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)