Record details

Subject category
    experimental measurement
Article
    Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
    Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti